خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

گزارش واقعه امروز در شرکت خودکفایی ازادگان به کجا چتین شتابان

  گزارش واقعه امروز در شرکت خودکفایی ازادگان
  به کجا چتین شتابان 

  دوستان سهامدار انگونه که عصر امروز مطلع شدید تشنجی در درب خودکفایی بوقوع پیوست که آزادکان را زیر سوال برد .
  46 روز است که عده ی برای ورود به نگهبانی شرکت خودکفایی .متوسل به هرکاری شدند و قریب 14 جلسه در داخل شرکت برپا کردند و هربار منجر به شکست گردید .
  چون خواسته ها نامعقول و هربار یک مسله عنوان شد که وجاهت قانونی نداشت .
  دوستان فشار را روی حراست همان نگهبانی قرار دادند که با مخالفت مدیر عامل روبرو شد
  بگفته مدیر عامل نگهبانی ناموس یک مدیر عامل محسوب میکردد اگر مدیری به نگهبانی خود اعتماد نکند ویا نگهبانی قصور کند حیثیت مدیر عامل برباد می رود .
  روزها گدشت و رفت و امدها ادامه داشت که آخرسر شرکت متوجه شد 45 روز مشعول این افراد شده و از وطیفه خود که تولید و فروش است غافل میشود .
  خسارات معنوی و مالی زیادی هم شرکت متحمل گردید .
  با مراجع قضایی بعداز 45 روز مدارا کردن پیگیر شدند که اداره امنیت چند نفررا دیروز از شرکت خارج کرد و مسله روبه پایان بود .
  ناگفته نماند شرکت برای رصایت هرطرف از نگهبانان ناجی قراردادی بست که نگهبانی را تحویل بگیرند .
  .2 روز پیش هم به شرکت مراجعه کردند و تحویل گرفتند اما با نطر معاون حقوقی جهت کاهش تنش انهارا چندروز مرخص کرد
  تا اینکه برابر قرارداد شرکت نگهبانی که وارد کار خود میشدند
  نگهبانان خودشرکت احساس ناامنی کرده و فکر کردند که انها باید اخراج شوند و امنیت شعلی ندارند .
  فردی بنام عباسی که اتیش بیار معرکه بود دوستان ازاده را مطلع میکند که بیایید کمک که نگهبانان ناجی وارد شرکت نشوند .
  تعداری از دوستان به شرکت می روند
  با مسول اداری شرکت اقای ق......درگیر می شوند.ودست بلند میکنند
  و در کنار ان به نگهبان شرکت اقای ح.....هم حمله میشود 2 دندان وی میشکند وهم اکنون در بیمارستان جهت مداوا حصور داشت .

  از این سو هم تعدادی ازاده در تلگرام دادوبیداد راه انداختتد به سوی شرکت خودکفایی بشتابید درگیری پیش امده است .
  شرکت دوباره نگهبانان ناجی را مرخص میکند .
  وبه نگهبانان شرکت مانند گدشته اعلام میکند کسی قرار نیست اخراج شود و همه در قسمت دیگر انجام وطیفه خواهند کرد
  نماینده کلانتری هم صورتجلسه را تنطیم کرد.

  تعدادی از دوستان انجا هستند .

  سوال اینجاست ایا ما باید بخاطر مساله داخلی شرکت که اتفاقا برای کنتزل بیشتر و خروج از شک وتردید از ناجی کمک گرفته شده
  باید لشگر کشی کتیم ؟؟.
  ان افرادی که دوستان را به شرکت فرامیخواندند متوجه عواقب کار بودند وهستند؟
  ایا فکر کردید این حرکات زشت کارگران را کستاخ و پرده دری خواهدکرد؟
  چه منافعی با درگیرشدن کارگران شرکت برای سهامداران خواهد داشت؟
  مدت 46 روزبا مسایل ناراحت کنتده به کجا رسیدیم ؟
  چرا با راه اصولی را طی نمیکنیم و دست از لجبازی برنمی دارید؟
  این داستان تا کی ادامه خواهد داشت وتا کی حیثیت ازادگی را کف خودکفایی جا خواهیم گداشت؟
  ایا فکر این هستید که الان کارگران دیدشان به ازادگان بکل عوض شده ؟

  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.

  منبع
  برچسب ها : شرکت ,نگهبانی ,دوستان ,نگهبانان ,خودکفایی ,ناجی ,مدیر عامل ,نگهبانان ناجی ,شرکت خودکفایی ,شرکت اقای ,شرکت برای ,
  گزارش واقعه امروز در شرکت خودکفایی ازادگان به کجا چتین شتابان

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر